Sunday, May 14, 2017

2860. MẸ ƠI, VĨNH BIỆT Thơ Lãm Thúy • Vĩnh Điện phổ nhạcMẸ ƠI, 
VĨNH BIỆT

Thơ Lãm Thúy
Vĩnh Điện phổ nhạc
Tiếng hát Kim Khánh

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: