Saturday, May 13, 2017

2859. TÔ THẨM HUY dịch và chú giải thơ LÝ BẠCH: Nguyệt Hạ Độc Chước,(Tứ Thủ) 月下獨酌, (四首) Một Mình Rót Rượu Dưới Trăng

Mấy lời phi lộ: 

Hôm gặp nhau ở nhà anh Trần Hoài Thư, nhân nghe chị Lãm Thuý ngâm thơ, tôi cao hứng đọc cho bạn bè nghe 4 bài tôi dịch Nguyệt Hạ Độc Chước của Lý Bạch.  Đọc đến câu: Sống mà không ăn nhậu, Thà chết quách đi thôi, anh Phạm Văn Nhàn cười ngất, hỏi tôi: Nguyên văn Lý Bạch viết thế nào mà dịch ra như thế, hay là bạn chế ra như vậy ?  Bị hỏi bất ngờ, tôi chỉ ú ớ nhớ mấy câu đầu Cùng sầu thiên vạn đoan, Mỹ tửu tam bách bôi...mà không nhớ ra đoạn sau Lý Bạch viết thế nào.  Anh Phạm Văn Nhàn bình thường chẳng khi nào thấy uống rượu, hôm ấy chắc vì cao hứng ngồi uống tì tì với tôi nên đâm ra "cắc cớ" hỏi khó tôi, ra vẻ không tin là Lý Bạch làm thơ như vậy, mà là tôi bịa ra. Nay tôi xem lại thì hai câu ấy là Đương đại bất lạc ẩm, Hư danh an dụng tai (Đang sống cái đời của mình mà không biết đến cái vui thú của việc uống rượu, thì [khi chết đi] cái hư danh dẫu có cũng chẳng dùng làm được khỉ mốc gì).  Tôi xin viết ra đây nguyên văn 4 bài thơ ấy, để làm chứng là tôi không hề bịa tí nào, mà cũng là để giữ lời hứa với anh Phạm Cao Hoàng.  (Còn câu Trong túi còn miếng thịt cầy thì tôi bịa thật.)

Rót thêm,trăng, bóng, rót thêm.
Uống cho trôi sạch ưu phiền trần gian.
Mối sầu vạn cổ tiêu tan.
Tô Thẩm Huy


KỲ NHẤT
Hoa gian nhất hồ tửu
(Một bầu rượu, giữa nơi hoa)
Độc chước vô tương thân
(Một mình rót ra, chẳng ai là thân thích)
Cử bôi yêu minh nguyệt
(Ta nâng chén lên mời vầng trăng sáng)
Đối ảnh thành tam nhân
(Cùng bóng mình nữa là ba người)
Nguyệt ký bất giải ẩm
(Trăng thì chẳng thiết uống)
Ảnh đồ tuỳ ngã thân
(Bóng thì cứ quấn theo mình)
Tạm bạn nguyệt tươngảnh
(Ta bỗng muốn làm bạn với trăng và bóng)
Hành lạc tu cập xuân
(Cùng vui chơi cho thoả thích ngày xuân)
Ngã ca nguyệt bồi hồi
(Ta cất tiếng hát, trăng bồi hồi, xao xuyến)
Ngã vũ ảnh linh loạn
(Ta nhẩy múa, bóng quay cuồng, linh loạn)
Tỉnh thời đồng giao hoan
(Còn tỉnhhãy cùng nhau vui chơi)
Tuý hậu các phân tán
(Vì sau khi say, một người sẽ lại một ngả)
Vĩnh kết vô tình du
(Xin mãi mãi kết mối giao du thanh cao)
Tương kỳ mạc Vân Hán
(Cùng hẹn với nhau nơi giòng Ngân Hà xa xôi)


BÀI MỘT

Không bè bạn, giữa vườn hoa.
Một mình rót rượu, tà tà một chai.
Mời Trăng xuống nhậu lai rai,
Bóng ơi ngồi dậy cụng vài ly thôi.
Ba mình kết bạn nhậu chơi,
Vô đi Trăng, Bóng cho đời lên hương.
Vô đi Trăng, trăm phần trăm.
Uống đi Bóng, quấn theo chân rềnh ràng.
Ta ca, Trăng cũng bàng hoàng,
Ta múa, Bóng té bò càng tới lui.
Đêm nay cùng uống cho vui,
Sáng mai tỉnh dậy đời trôi phương nào.
Trăm năm hẹn một lời chào,
Trăng, Ta, Bóng với ngàn sao Ngân Hà 

  壺酒