Friday, April 21, 2017

Triển lãm tranh ANN PHONG Ngày 5 – 7 tháng Năm, 2017

Triển lãm tranh
ANN PHONG
Ngày 5 – 7 tháng Năm, 2017Tiếp tân khai mạc & mạn đàm với hoạ sĩ:
Thứ Sáu, 5 tháng Năm, 6 pm – 8 pm
Vào cửa miễn phí

Giờ mở cửa phòng tranh:
Ngày 5, 6 & 7 tháng Năm: 12 pm – 5 pm
Vào cửa miễn phí

Địa điểm:
VIỆT BÁO GALLERY
14841 Moran Street
Westminster, CA 92683
Tel.: 714-894-2500