Sunday, April 9, 2017

2811. HỒ ĐÌNH NGHIÊM Truyện ngắn XIN NÍU LẠI GIÙM


H Đình Nghiêm – Photo by PCH – January, 2016


1.
Tôi b hc ngày th hai. Có th luôn th ba tư năm. Tun trưc, tôi là k gây nhiu tiếng đng trong lp vì nhng cơn ho khan. Mt ngưi b ho, cơn bnh y đôi khi dây dưa kéo dài đôi ba tun l là l thưng. Và tôi nghĩ, du sao mình cũng có đưc lý do bnh hon đ tr li khi tr li lp hc. Nga luôn nói vi tôi chng có s gian di nào đáng yêu c và ngưi ta s phi đi mt vi hi hn, có khi đeo mãi sut đi nim dn vt khôn nguôi. Có th Nga nói đúng, nhưng tùy thuc vào mc đ di gian mà ngưi ta ngy to, tôi b hc mt hai hôm, điu đó đâu có nghĩa lý gì khi Nga s phi đi xa; gi như biu tôi trn nhà trưng đi theo Nga c năm tháng dài thì tôi chng có lòng hi hn nào đ đi mt c. Tôi không s ông hiu trưng, my v giáo sư, cùng nhng k lut buc h phi nghiêm khc đi vi k t tin b hc. My th y chng ngán bng ni trng vng mà sp sa Nga s vt li cho tôi ôm.

Huế đang co mình li trong mưa. Mùa đông, Nga ơi, bây gi cái thi tiếy nó giá lnh biết bao! Nó đang cau có đi ti và Nga s b nó li sau lưng. Chuyến xe la đu tun hôm nay mang Nga đi sâu vào phía trong, xa cách.  đó là nng đy, là ph phưng chật cng tiếng đng, rm rt như chng bao gi mt mi ngưng đng.  đây, ch có cóc nhái nh ương kêu ca sut trong đêm mưa ri sau đó, tôi s bun thi rut nát gan. Đêm qua, bn chúng sm t tp ngoài vưn ti hát hò sưt mưt, cái tiết tu giàu nhc điu ca chúng phát ra như dùng đ đm cho mt đon phim tht nghèo nàn chiếu ti lui trong đu tôi duy nht mt hình nh: Nga sa son hành lý. Nga ra sân ga. Nga đng ló mt bên ô ca kính đc màu thi gian và qua nhiu nhng s di chuyn. Mt gương đng chy nưc mưa, l ca trn mây xám c st sùi tuôn đ vây quanh tôi, chôn tôi đng gia sân xi-măng có nhiu vũng nưc đang lm tm r mt nhng ni bun im tiếng. Cái khăn quàng c màu xanh ca Nga m dn, hình như có bàn tay Nga vy, hoa mt. Tiếng còi tàu nghe nh li và Nga xa khut, mt hút.

Bui sáng, tôi thc gic vì tiếng đp cánh ca con gà trng đi loanh quanh trn mưa  hàng hiên. Mt tri không có nên nó chng bun gân c lên gáy. Cái đng h báo thc cũng chng làm tròn nhim v, nó đã già nua và hơn mt ln nó đã b t chi dưi tay mt con m đng bán  ch tri. Đêm qua tôi đã cho nó quá nhiu mch sng, sng ngưi vn hoài hy cái chià khóa nh đng sau lưng và có l điu này khiến nhng giây thiu giây tóc đã tê cng chết tit. May mà tôi đã bng con mt, m ca s nhìn tri ngó đt bn thn thay đi áo qun. Cp b câu đng trên chung cao  ngoài sân đang âu yếm rù quến th ngôn ng m cúng cho nhau nghe. Chúng có v luôn hnh phúc, k c trưng hp vn thưng xy ra là cái thng ngưi nuôi chúng đãng trí quên mang li thc ăn. Cũng d hiu và chng có gì đáng phàn nàn, đúng không? Ai cho tôi sng vi Nga, giam đói tôi mt hai hôm thì tôi cũng vui v đng gt gù bên Nga chăm ch ra lông ra cánh. 

Đọc tiếp...