Monday, April 10, 2017

Giới thiệu sách mới: CÒN KHÔNG CHỐN QUAY VỀ Truyện và tạp bút của nhà văn Hoài Ziang Duy

ĐÃ PHÁT HÀNH

CÒN KHÔNG
CHỐN QUAY VỀ


Truyện và tạp bút của nhà văn Hoài Ziang Duy
Bìa: Nghiêu Minh
Trình bày: Nguyễn Nam An
Nhà xuất bản Thân Hữu – tháng 4.2017
Sách dày 308 trang giá 18 USD
Muốn mua sách, xin gửi check hoặc money order
ghi tên BINH DO và gửi về địa chỉ:
21269 Mirror Ridge Pl
Sterling, VA 20164
Liên lạc với tác giả: hoaiziangduy@gmail.com
Phone: 571-232-2989