Sunday, April 9, 2017

2810. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Đi ngang qua mùa hoa đỏ


t r a n h
đinh trường chinh


ĐI NGANG QUA MÙA HOA ĐỎ
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh 
tháng 4, 2017