Tuesday, March 14, 2017

2773. Thơ HẢI PHƯƠNG Phò mã Lầu Ông Hoàng làm thơ trên sông Cà-Ti


Sông Cà-Ti (Phan Thiết) – Nguồn: panomario.com


tặng ung thị bạch tuyết, ung thị thu hà, nguyễn thanh tùng,
phan thiết phạm đình thừa, phan bá thụy dương …


Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát
bạn ta ơi! Từ Thế Mộng, Hoài Khanh…
con sông ấy có trôi theo thân phận (1)
có chở đầy trăng và thuyền cũng đầy trăng.

Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát
bạn ta ơi! Kiều Thệ Thủy, Thế Viên …
buổi sinh thời thầy trò nhà ngươi cùng ta chén rượu
nay xa người
ta không rượu cũng môi cay.

Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát
bạn ta ơi! Tôn Thất Trâm, Tuệ Tâm, Chế Vân …
một dạo ta về chơi Phố Lầu, Phan Rí Cửa
đêm mưa rừng trắng mường trắng mán
bạn ta cùng tập hút thuốc uống ly đen
năm mươi năm ta chưa gặp lại
ta bây giờ thất quốc sang bang.

Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát
ta đứng hát cát bụi bay mờ mờ châu thổ
thành quách xưa ứa lệ dưới chân người
lạnh ngắt trái tim hồn treo tháp cổ
ma nương Bình Thuận xuống trăng chơi.

Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát
Hoài Khanh, Từ Thế Mộng, Thế Viên ơi
một thuở bạn ta làm thơ ngất trời ngất biển
đêm mưa rừng cuồng lũ nước sông trôi.

Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát
chiếc cầu gỗ em đi về mấy độ
nay không còn khua nhẹ bước chân quen
sông Cà - Ti ơi có nhớ thương người
bao nhiêu con nước xa nguồn
thì con sông ấy cũng buồn thế thôi (2).

Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát
Hoài Khanh, Từ Thế Mộng, Thế Viên ơi
người yêu tôi khóc đêm qua
má hồng lệ nhỏ tay ngà chìm sao (3)
trời mưa ướt bụi ướt bờ
lạy trời đừng ướt áo Hồ Thế Viên (4).

Về Phan Thiết thèm ngâm câu lục bát
vui qua mau sầu ở lại lâu dài (5).

HẢI PHƯƠNG
tháng giêng 2012                                
ở san jose

(1)       Hoài Khanh, Thân Phận, Sàigòn Việt Nam, 1958.
(2)       Hoài Khanh, Dâng Rừng, Saigòn Việt Nam, 1957.
(3)       Thế Viên, Người Yêu Tôi Khóc, Sàigòn Việt Nam, 1960.
(4)       Nữ sinh Phan Bội Châu Phan Thiết tặng thầy Hồ Thế Viên.
(do Hồ Đình Phương trích dẫn, Văn Nghệ Tiền Phong, Sàigòn Việt Nam, 1957.)
(5)       Tạ Ký, Sầu Ở Lại, Quế Sơn, Sàigòn Việt Nam, 1974, trang 3.