Friday, February 10, 2017

2732. Thơ HỒ ĐÌNH NGHIÊM Thất ngôn thất hứa


Mùng 7 hạ nêu – Nguồn: blogtamsuvnSợ sương sa sáo sớm sang sông
Cánh chim chao chuyện cũ chết chìm
Nỗi niềm nhật nhoà ngóng nguyệt nhạt
Rượu rót ra. Răng rứa? Rụng rời

Mềm môi mưa muộn mãi miên man
Tết tới. Tuyết trong thơ trốn tìm
Lạnh lòng lắm. Là leo lầm lối lạ
Biết bao buồn bã bồng bềnh bay

Anh không về đâu. Đường xa quá
E sông ngại núi sợ muôn điều
Ngồi đây chén cay cuối năm cạn
Xót tiếng gà gọi trong hoang đường

Cậy em nhang khói thắp hộ anh
Màu phai áo lạnh thăm mộ sờn
Mưa nắng nhăn nhàu đất sụt lở
Sang năm dành bổi anh đắp bồi

Sang trang em già thêm một tuổi
Sang ngang em đứng đợi bao mùa
Ở không. Đành vậy thôi anh ạ
Đời nhiêu khê, mình mô rảnh rang

Gà cùng một mẹ anh phương đó
Mình em cục tác xới vườn hoang
Anh đi cứng cựa lông có rụng?
Em đứng trong chuồng mãi mắc mưa!


Hồ Đình Nghiêm
Đã qua Tết Gà