Wednesday, February 1, 2017

2719. Thơ HÀ THÚC SINH: Mười Lăm Năm, Dọn Nhà…/Hương Xưa/Miền Tây Thương Nhớ/Một Mình


Hà Thúc Sinh
______________________________________________________

Mười Lăm Năm,
Dọn Nhà…

Đóng cửa đi khoá đã đưa
Bỏ đây bao nắng với bao mưa
Rêu phong mái đó trăng từng tháng
Xiêu vẹo tường kia gió bốn mùa
Rễ bén đất xưa cây biếc hạ
Hoa quen giàn cũ lá vàng thu
Chao ôi bỏ lại mà đi thế
Tan tác gì hơn lúc tuổi già


Hương Xưa

Cố xứ xa kia đã mịt mù
Xa rồi xa lắm tựa cơn mơ
Lúa mùa duyên thắm tình rơm rạ
Cộng khổ đồng cam nghĩa nắng mưa
Vẫn sáng con trăng từ vạn thuở
Còn hơi vọng cổ của đời xưa
Chiều nay lòng thoảng hương gì đó
Có một ông già nhớ vẩn vơ


Miền Tây Thương Nhớ

Da diết miền Tây nhớ nhớ đầy
Xa rồi tâm trí vẫn còn đây
Lạch sông lan khắp luồn trăm ngả
Tôm cá đầy mương xuống hớt tay 
Chưa hết tang thương gần cuối kiếp    
Giữa khi lưu lạc chớm tàn ngày
Lâu lâu lại mộng mình về đó
Nhưng cảnh xưa thì đã nhạt phai


Một Mình

Bão tháng Giêng về như bủa vây
Thênh thang nhà rộng mỗi mình đây
Đường trơn lá đuổi theo ngàn lá
Trời nặng mây xà trũng những mây
Lòng bỗng cồn cơn như gió hú
Trí vừa hoang dậy giống mù bay
Chao ôi cô quạnh trần gian tụ
Biết thoát làm sao cái lưới này

Hà Thúc Sinh