Wednesday, February 1, 2017

2718. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Ngồi dưới trăng tà chiêm bao

Vườn khuya trăng khuyết nửa vành,
Ngồi nghe tĩnh lặng đã thành thói quen;
Ước gì có ở một bên
Là Em với mái tóc huyền gió bay…
Lâu rồi cho đến hôm nay
Mùi hương quen của những ngày rất xa,
Quyện cùng hương một loài hoa
Ru ta ngồi dưới trăng tà chiêm bao…
                
Lê Phương Nguyên
Trại Xuân Lộc, 13.9.1996