Monday, January 30, 2017

2717. PHẠM CAO HOÀNG Đầu năm Đinh Dậu nhận quà từ Việt Nam


PHẠM CAO HOÀNG
Đ ầ u  n ă m  Đ i n h  D ậ u
n h ậ n  q u à  t ừ  V i ệ t  N a m
Quà là cuốn ĐINH CƯỜNG, RA ĐI MỚI BIẾT LÒNG VÔ HẠN do Phạm Thị Anh Nga, Bửu Nam, Bửu Ý, Nguyễn Quốc Thái thực hiện nhân ngày giỗ đầu Đinh Cường – 7.1.2017

Sách dày 748 trang (trong đó có 136 trang in màu) với hàng trăm bài viết, tranh ảnh về Đinh Cường do nhóm chủ biên sưu tầm từ các tạp chí, đặc san, internet... trong 40 năm qua. Sách do Anh Nga và Phương Thy trình bày rất công phu, in ấn rất đẹp.

Đây là công trình đồ sộ đầu tiên về người họa sĩ/thi sĩ tài hoa Đinh Cường – một công trình xứng với tầm vóc của Đinh Cường.

Phần phi lộ gồm bài của Trịnh Công Sơn, Đỗ Long Vân, Đinh Trường Giang, Đinh Trường Chinh.

Ngoài ra, sách gồm 3 phần chính:

Phần thứ nhất:

ĐINH CƯỜNG DƯỚI NHIỀU GÓC NHÌN

1.  VỀ THẾ GIỚI TRANH ĐINH CƯỜNG

Gồm các bài viết về tranh Đinh Cường: Trịnh Công Sơn, Huỳnh Hữu Ủy, Đặng Tiến, Thái Bá Vân, Bửu Ý, Erich Wulff, Vĩnh Phối, Lê Khắc Cầm, Trịnh Thanh Thủy, Đặng Phú Phong, Doãn Quốc Sỹ, Cao Đồng Khánh, Nguyễn Việt Hùng, Hoài Khanh, Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Hàng Tình, Luân Hoán, Phạm Thành Châu, Bùi Giáng, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lê Huỳnh Lâm, Phan Thanh Bình, Phạm Cao Hoàng, Nguyệt Cầm, Nguyễn Thiện Đức, Bửu Nam.

2.  VỀ THẾ GIỚI THƠ ĐINH CƯỜNG

Gồm các bài viết của: Chân Phương, Du Tử Lê, Khuất Đẩu, Lãm Thúy, Đinh Trường Chinh.

3.  VỀ CÁC TIỂU LUẬN HỘI HỌA CỦA ĐINH CƯỜNG

Gồm các bài viết của: Đỗ Lai Thúy, Ngô Thế Vinh, Đỗ Xuân Tê.

4.  HOÀI NIỆM VỀ ĐINH CƯỜNG:

Gồm các bài viết của: Nguyễn Quốc Thái, Trần Kiêm Đoàn, Nguyễn Đức Tùng, Trần Doãn Nho, Hồ Đình Nghiêm, Trần Hoài Thư, Trần Thị Nguyệt Mai, Trương Vũ, Lữ Quỳnh, Elena Pucillo Truong, Nguyễn Quang Chơn, Nguyễn Minh Nữu, Nguyên Minh, Nguyễn Tường Giang, Mang Viên Long, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Thiệp, Hải Phương, Nguyễn Tuyết Lộc, Ưng Lang, Ý Nhi, Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Anh Dũng, Nguyễn Thị Khánh Minh, Lãm Thúy, Đỗ Hồng Ngọc, Đặng Kim Côn, Nguyễn Lân, Nguyễn Quang, Đinh Ý Nhi, Phạm Thị Anh Nga, Duyên, Nguyễn Lương Vỵ, Nguyễn Dương Quang, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Tiêu Dao Bảo Cự, Hoàng Xuân Sơn, Trần Đình Sơn Cước, Chu Sơn, Đinh Trường Chinh, Chân Phương, Phạm Cao Hoàng, Nguyễn Trọng Chức, Trần Hoàng Phố, Phan Ngọc Minh, Tường Phong Nguyễn Đình Niên, Nguyễn Trọng Tạo.


Phần thứ hai

THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT ĐINH CƯỜNG – HỘI HỌA VÀ NHỮNG BÀI VIẾT

1.  Giới thiệu một số tranh Đinh Cường theo các chủ đề: tranh xưa, trừu tượng, phong cảnh và tĩnh vật, thiếu nữ, Phật, âm nhạc, chân dung.
2.  Thơ và những doạn ghi của Đinh Cường: gồm 79 bài.
3.  Tùy bút và thư Đinh Cường: gồm 10 bài.
4.  Bàn về thế giới hội họa: gồm 6 bài viết về hội họa và 3 bài trả lời phỏng vấn.


Phần thứ ba

TƯ LIỆU HÌNH ẢNH

1.  Chân dung Đinh Cường qua nhiều nét vẽ.
2.  Ảnh: gồm trên 200 bức ảnh tư liệu Đinh Cường chụp chung với bằng hữu, gia đình.., đậc biệt có bộ ảnh quí hiếm do phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Hữu ghi lại khi Đinh Cường trở về Đà Lạt, Dran, Bảo Lộc lần cuối cùng vào tháng 11.2013.

_______________________________________________


LỜI CÁM ƠN:

Nhóm chủ biên nhờ chúng tôi chuyển lời cám ơn đến các tác giả có bài, tranh, ảnh được sử dụng trong cuốn sách này. Vì phần lớn các bài, tranh, ảnh được sưu tầm từ internet, các tạp chí, các đặc san nên nhóm chủ biên không biết địa chỉ để liên lạc và xin phép. Rất mong sự thông cảm của quí vị. Các bài viết, tranh, ảnh được xem như những nén nhang thắp lên cho họa sĩ/thi sĩ Đinh Cường nhân  ngày giỗ đầu của ông. Nhóm chủ biên có sách tặng cho các tác giả chúng tôi vừa đề cập. Xin vui lòng liên lạc với anh Bửu Nam và chị Phạm Thị Anh Nga:

Phone:    0918333052
              0914173632

Email:     buunamthp@gmail.com
              hectordetroie56@gmail.com

Độc giả muốn có sách cũng xin vui lòng liên lạc ở địa chỉ trên.