Sunday, January 15, 2017

2704. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Cám ơn dây buộc quần hồng


Trực thăng nhảy toán 
Nguồn: http://tructhangloiho.blogspot.comNgười ta đeo  kính  gọng vàng
Tôi đây đeo kính cột bằng dây thun
Phòng khi nhảy xuống trực thăng
Lực quay chong chóng khỏi làm kính văng
Cám ơn dây buộc quần hồng
Từ đâu, không biết vào tròng đầu ta…
Người ta đeo mặt Di Đà
Tôi đây đeo cái ta bà chị em

Trần Hoài Thư
Tháng 1.2017