Saturday, January 7, 2017

2699. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Ngủ


Ảnh PCH – Virginia  (2014)(gửi 1.7)

ngủ vùi trong mưa và trong tuyết
ngủ vùi theo thời gian đắm xanh
ngủ sâu giấc mơ và cái chết
ngủ tan trên lá mục đêm dài
ngủ dưới nắng mai tràn thân thể
ngủ giữa tiếng chim gọi đất trời
ngủ chìm từ vực sâu vết nhớ
ngủ nuốt tàn đêm năm cuối xa
hay ngủ một lần không ngủ nữa
và thức một đời trong giấc mơ
ngủ hết thời gian không-năm-tháng
"vàng mơ một giấc ngủ êm đềm"

đinh trường chinh
7 tháng 1.2017