Thursday, January 5, 2017

2694. Tám trăm tám mươi lăm bài thơ Đinh Cường & Trang đặc biệt vĩnh biệt Đinh Cường


8 8 5

b  à  i   t  h  ơ
đinh cườngĐinh Cường đã dành trọn đời mình cho hôi họa và thi ca.
Bằng một nghị lực phi thường và sức làm việc bền bỉ,
ông đã vẽ và viết cho đến hơi thở cuối cùng, để lại cho đời
hàng ngàn bức tranh và hàng ngàn bài thơ.
Bài thơ cuối cùng –BÀI NHÌN LÊN KỆ SÁCH 5
được viết vào ngày 3 tháng 1.2016, 
chỉ 4 ngày trước khi ông qua đời.
Bấm vào đường dẫn dưới đây để đọc thơ Đinh Cường:

đọc phần 1
đọc phần 2 
đọc phần 3 

_________________________________________________TRANG ĐẶC BIỆT

VĨNH BIỆT ĐINH CƯỜNG

với bài viết của 42 tác giả
do Blog Phạm Cao Hoàng thực hiện
Tháng 1.2016