Saturday, December 17, 2016

2654. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Hằng đêm tại điền trang Lộc Xuân


Photo by PCH – Fox Valley, 2015Ăn cơm uống nước xong rồi,
Dâng hương, đốt thuốc, nhìn trời đếm sao….
Tàn hương ta mới quay vào
Mở internet đón bao sự đời;
Sự đời có lắm chuyện vui,
Mà sao đất nước của tôi vẫn buồn.
Giặc ngoài: cướp núi, lấn sông;
Thù trong: nhũng lạm vẫn không điểm dừng.
Người nghèo, nghèo đến cháy lưng,
Kẻ giàu, giàu đến vô cùng bao la.
Quãng đường bãi rác—phù hoa
Rất gần, sao chẳng lối ra, hở Trời!
Núi sông sinh lực rã rời…
Riêng lòng thẹn với những lời nước non…
Có ai tính cuộc vuông tròn?
Nhìn trong  sâu thẳm mỏi mòn mắt xanh…
Đêm dài, nghĩ quẩn, nghĩ quanh…
                       
Lê Phương Nguyên                          
10/1/2009