Thursday, December 1, 2016

2628. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Mẹ vẫn sống

                  
Xuân Lộc, Đồng Nai - Source: wikimedia
Từ ngoài đó đưa vào tin Mẹ mất,                            
Trong ngục tù con chửa quấn khăn tang;                            
Vì con biết Mẹ lên trời lễ Phật,                            
Rồi trở về vĩnh cửu với trần gian…
                            
Mẹ vẫn sống như mặt trời có thật,                            
Sáng uy nghi và ấm áp vô cùng;                            
Đời có lúc thua buồn cao chất ngất,                            
Mẹ lại về trong ánh mắt yêu thương…
                            
Mẹ vẫn sống như vầng trăng thiên cổ,                            
Và bao giờ trăng chẳng đẹp tinh khôi;                            
Lòng không biển sao dạt dào sóng vỗ,                            
Mẹ dịu hiền, vằng vặc tỏa muôn nơi…
                            
Mẹ vẫn sống như Trường sơn trác tuyệt,                            
Hồn cao xanh mây trắng quyện vai Người;                            
Bên bóng núi giấc mơ đời dịu ngọt,                            
Lớn lên cùng tiếng hát thuở nằm nôi…
                            
Mẹ vẫn sống như dòng sông thơ ấu,                            
Từ suối nguồn ra bể lại rơi mưa;                            
Đời con dẫu có muôn trùng bến đậu,                            
Vẫn quay về tắm mát khúc sông xưa…
                             
Mẹ vẫn sống trong tiếng gà buổi sớm,                            
Con còn nghe, nghe mãi đến bây giờ…                           
“Dẫu gang tấc, hãy e chừng trễ muộn,                            
Huống chi là để đến lúc sa cơ… »
                            
Mẹ mãi mãi là ngàn thu vĩnh cửu,
Soi đường con trên nhân thế điêu linh ;                           
Bóng cội tùng giữa lòng con hiện hữu,                            
Đời gian truân vẫn có phút thanh bình…

Lê Phương Nguyên                                               
Trại Xuân lộc  20-1-1989