Thursday, November 10, 2016

Giới thiệu sách mới: NHỮNG CON CHỮ LANG THANG KHÔNG NGÀY THÁNG của Lữ Quỳnh - T[I]ẾU NGẠO GIANG HỒ của Nguyễn Lương VỵNHỮNG CON CHỮ
LANG THANG
KHÔNG NGÀY THÁNG
Tác giả: Lữ Quỳnh


Nhà xuất bản SỐNG ấn hành - Tháng 11.2016
Sách dày 540 trang. Ấn phí: 25 dollars
Muốn có sách xin liên lạc với:

Nhà xuất bản Sống:
15751 Brookhurst St. #225  Westminster, CA 92683.
ĐT: (714) 531-5362
Hoặc:
Tác giả: songsuongmu@yahoo.com
Địa chỉ: 2856 Buena Crest Court San Jose, CA 95121

Sách cũng có bán trên amazon.com
_____________________________


T[I]ẾU NGẠO GIANG HỒ
Tác giả: Nguyễn Lương Vỵ


Tập thơ thứ 11 của nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ
NXB Q&P Production & SỐNG phối hợp ấn hành
Tháng 11.2016
Sách dày 212 trang. Ấn phí: 18 dollars

Muốn có sách xin liên lạc với:
Nhà xuất bản SỐNG:
Email: nhaxuatbansong@gmail.com .
ĐỊA CHỈ: 15751 Brookhurst St., # 225 Westminster, CA 92683 .
ĐT.: 714-531-5362
Hoặc:
Liên lạc với tác giả: . luongvynguyen2@gmail.com .
Ngân phiếu (Check) ghi tên: Vy Nguyen

Sách cũng có bán trên amazon.com
_____________________________