Friday, November 11, 2016

World Cup Qualifying November 10, 2016 Brazil 3 – 0 Argentina


World Cup Qualifying
November 10, 2016
Brazil 30 Argentina

Bấm vào ảnh dưới đây để xem (12 minutes):


_________________________________________

8 giờ tối nay - giờ miền đông 
(Thứ sáu, 11.11.2016) - Fox Sports 1


USA vs MEXICO