Wednesday, November 30, 2016

2623. Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Biến tấu lửa (Như một lời cám ơn nhà danh họa Nguyễn Trọng Khôi)


BIẾN TẤU LỬA
Nguyễn Thị Thanh Bình

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH VỚI MAGNOLIA
oil on canvas 24" x 30" • 2016 • Nguyễn Trọng Khôi(Như một lời cám ơn nhà danh họa Nguyễn Trọng Khôi)

Người soi gương tự họa chân dung như vĩ nhân
Tương tác chính mình xúc động người xem
Vũ trụ của người chỉ là hòn bi đá cuội
Bức tranh tĩnh vật lóng lánh chuỗi linh hồn

Gọi ra sao đường nét màu sắc chân dung này
Cũng mắt môi tóc tai như bỗng tỏa hương
Khi bàn tay vỡ bờ những biến tấu
Họa sĩ ngắm hoa hình tượng ra người

Từ chấm li ti cũng thành kỳ diệu
Con mắt nào của cảm thức ba chiều
Tôi ngờ rằng cuộc ngút cháy phút giây
Đã lưu dấu giữa trần gian hội họa

Cảm ơn thiên tài thể hiện cả thoáng cười
Đến từng vết thương sau mỗi nét tranh
Mai buồn buồn có bày trò phóng hỏa
Thì viện bảo tàng giữ mãi tàn tro.


Nguyễn Thị Thanh Bình