Saturday, November 19, 2016

2602. TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi


TRỞ VỀ 
MÁI TRƯỜNG XƯA
Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng
Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: