Monday, November 7, 2016

2587. Grace VanderWaal: EM KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT SÉT ( I’M NOT CLAY)Grace 
VanderWaal


Grace VanderWaal - 12 tuổi, người New York,
có khả năng sáng tác và tự trình diễn những ca khúc của mình -
đã giành chiến thắng trong cuộc thi America’s Got Talent năm 2016
với số tiền thưởng một triệu dollars.

Bấm vào ảnh dưới đây xem VanderWaal trình bày ca khúc
EM KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT SÉT ( I’M NOT CLAY)