Tuesday, November 8, 2016

2588. HỒ ĐÌNH NGHIÊM Bốn bài thơ


Photo by PCH – Virginia, November 6, 20161. Cu Và Thu

sớm vào rừng thu
cu mồi chim ăn
chim reo tầng không
cùng cu huýt gió
thảm lá quặn vùi
cành ốm trơ run
cụm mây nhăn hoảng
mai kia tuyết đổ
chim trốn bổ nhào
cu ra khỏi rừng
quên lời vĩnh biệt.2. Đổi Ngược

lúc em chào đời
cất tiếng khóc to
mọi người vây quanh
xôn xao hạnh phúc
lớn mau thành người
xin em cố học
một điều đảo lộn
an nhiên khi chết
môi ngậm nụ cười
quanh em thân bằng
mãi khóc khôn nguôi.


3. Bóng Chiều

ngày đi buông màn bằng
ráng bầm đỏ pha sắc tím chìm
trôi trong diễm tuyệt vô
ngại lời nhắn lặng thầm
tuổi già tịch mịch như tà dương
cái chết được hoán đổi bằng từ
khuất núi.4. Tiên trách kỷ
(hậu trách nhân)

tôi đi tới cuối đường mòn
này đây đá dựng chẳng còn lối ra
thương chân lạc bước phôi pha
làm sao về kịp chốn xa quê nhà.

Hồ Đình Nghiêm
6 tháng 11, 2016