Tuesday, October 18, 2016

2530. Thơ HOÀNG KIM OANH Chiều tháng ba


Hoàng Kim Oanh
Chiều tháng ba…


rất chiều.
anh có tìm em?
chân trời. nắng đang rực lửa.
chân trời. ảo ảnh mùa xưa
tìm nhau. bóng xế qua cầu
tìm nhau. đừng đợi mai sau...

rất chiều.
anh có tìm em?
bơ vơ. trời chiều ru bóng
bơ vơ. ngày tận. xuân tàn.
tìm nhau. màu tóc còn xanh
tìm nhau. môi còn thắm màu
tìm nhau. đừng đợi mai sau...

rất chiều.
rất chiều.
tìm nhau. em giấc mộng đầu
tìm nhau. anh mấy bể dâu...
tay anh. rồi cũng vô thường
mắt em. rồi cũng tà dương
tìm nhau.
tìm nhau.
đừng đợi mai sau...

rất chiều. rất chiều.
anh có tìm em?

Hoàng Kim Oanh
Thị Nghè, 7.3.2016
Chiều qua khung cửa sổ...


Audio: