Wednesday, October 12, 2016

2516. Thơ LỮ QUỲNH Chiều Tân Định


Nhà thờ Tân Định – Nguồn: google image


Chiều Tân Định rưng rưng phượng đỏ
Đỏ gió mùa khô. Đỏ mắt mình
Rượu đỏ trên tay tràn nỗi nhớ
Hoàng hôn nào hoàng hôn trong tranh.

Đường thuốc lá chiều nay vắng bạn
Một ly mình. Và một ly không
Điếu thuốc lá ngậm hoài thấy nhạt
Khói lang thang khói cũng ngập ngừng.

Quán Hoa Giấy chiều nay lãng đãng
Uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không.

Lữ Quỳnh
1990
(Tặng Đinh Cường)

 translated by N. Saomai
Evening in Tan Dinh
            
Evening in Tan Dinh, red flamboyant drowning in sadness
colored red the arid seasonal wind, red my eyes.
The glass of red wine, in my hand, was filled with nostalgia
It was dusk--the dusk that fell onto your canvas.

Lit a cigarette, sat without a companion,
here I was: one glass for me. And one glass empty.
The cigarette in my mouth, I felt it tasteless.
Wisps of smoke were wandering, haltingly.

In the pub of bougainvillea indistinct
Taking a sip of dying sunlight in the empty glass.