Tuesday, October 11, 2016

2515. Hình ảnh họa sĩ/thi sĩ Đinh Cường trở về Đà Lạt và Dran lần cuối cùng tháng 11.2013 do phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Hữu thực hiện
TÔI VỀ
ĐỨNG NGẨN NGƠ
Phóng sự ảnh thực hiện bởi phóng viên nhiếp ảnh
Nguyễn Hữu 


hình ảnh
Đinh Cường
trở về Đà Lạt và Dran lần cuối cùng
tháng 11.2013.

Ảnh 1:
Dran,Dran,!!! Tôi về đứng ngẩn ngơ. Tháng 11.2013.


Ảnh 2:
Đinh Cường đứng trước bưu cục Dran (Tháng 11.2013).
Trịnh Công Sơn cùng Đinh Cường từng đến đây
gửi những bức thư cho Dao Ánh ở Huế.


Ảnh 3:
Đinh Cường ngồi ở Cà phê Tùng (Đà Lạt, tháng 11.2013)
Nơi đây hơn 40 năm trước ông thường ngồi với
Trịnh Công Sơn, Phạm Công Thiện, Phạm Nhuận,
Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Xuân Thiệp…


Ảnh 4:
Người hâm mộ, thân hữu
và vợ chồng chủ nhân công ty tranh thêu nổi tiếng XQ Đà Lạt
đến chúc mừng Đinh Cường
nhân dịp ông triển lãm tranh tại Đà Lạt, tháng 11.2013.
(Bấm vào ảnh để xem lớn hơn)