Tuesday, October 11, 2016

2514. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi hai chàng trai từ Dran về Lạc Lâm


ĐINH CƯỜNG
Khi hai chàng trai từ Dran về Lạc Lâm


Tôi thường nhìn những cánh chim
bay trên bầu trời . mùa đông mây
mù. bỗng thấy cánh chim đen xa
tít tắp . chắc bị lạc bầy. tội nghiệp  

mùa đông tôi luôn nhớ bếp lửa hồng
củi thông reo lách tách thơm mùi nhựa
ôi nồi cơm đồng đen có hai tay quai
ôi đĩa su xào xanh và canh khoai tây

nhớ không Sơn . Th. người cháu theo
hầu cụ Thái lúc ở Lạc Lâm. khi nào
cũng để dành phần cơm cho chúng ta
nay thất tán hết không còn tìm ra …

cũng vì buổi chiều nhìn lại Đalat nostalgia
bức tranh kèm theo bài thơ Phạm Cao Hoàng
mà nhớ tiếng xe ngựa thồ thuở ấy
chở hai chàng trai rất trẻ từ Dran về Lạc Lâm .


Virginia, January 14, 2015
Đinh Cường 
 -Bàn tay và chim lạc bầy
mực đen trên giấy plast.
dinhcuong 2015
Dalat nostalgia
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in
dinhcuong 2013