Tuesday, October 4, 2016

2498. GỬI EM, ĐÀ LẠT Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng Tiếng hát Nguyễn Ngọc Phong & Nguyễn Trọng Khôi


GỬI EM, ĐÀ LẠT
Nhạc và lời 
Phạm Cao Hoàng
Tiếng hát 
Nguyễn Trọng Khôi
Nguyễn Ngọc Phong

1.Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
Nguyễn Trọng Khôi2.Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
Nguyễn Ngọc Phong