Tuesday, October 4, 2016

2498. GỬI EM, ĐÀ LẠT Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng Tiếng hát Nguyễn Ngọc Phong & Nguyễn Trọng Khôi


GỬI EM, ĐÀ LẠT
Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng
Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi & Nguyễn Ngọc Phong

1.Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
NGUYỄN TRỌNG KHÔI2.Bấm vào ảnh dưới đây để nghe
NGUYỄN NGỌC PHONG

http://phamcaohoangaudiovisual.blogspot.com/2017/08/205-gui-em-lat-nhac-pham-cao-hoang.html