Saturday, October 1, 2016

2492. TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng - Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi


TRỞ VỀ
MÁI TRƯỜNG XƯA
Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng
Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: