Thursday, August 4, 2016

Sách tái bản vừa phát hành đầu tháng 8.2016: ĐẤT CÒN THƠM MÃI MÙI HƯƠNG Thơ Phạm Cao HoàngSách tái bản 

vừa phát hành đầu tháng 8.2016

ĐẤT CÒN
THƠM MÃI MÙI HƯƠNG

Thơ Phạm Cao HoàngIn lần thứ hai • tháng 8.2016
(có bổ sung thêm 4 bài & 2 phụ bản)
THƯ ẤN QUÁN • New Jersey, USA

In trên giấy đặc biệt linen paper
với phụ bản màu tuyệt đẹp
của Đinh Cường - Trương Vũ
Nguyễn Trọng Khôi - Đinh Trường Chinh

Bạt: Nguyễn Xuân Thiệp
Tựa: Phạm Văn Nhàn

muốn có sách, vui lòng liên lạc với Mrs. Cúc Hoa:
hoatruong206@yahoo.com