Thursday, August 4, 2016

2446. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN đoạn nhớ anh mậu binh


Hoàng Xuân Sơn
đoạn nhớ anh mậu binh
                                                 

tên nguyễn văn tèo quê đâu
nhà ai con cái
khai mau thật thà


chiếc kim đồng hồ
rớt xuống giọt mắt
khóe cười tinh anh
chớp tắt tắt chớp
cũng đành cũng đành[*]
thì thôi đành cũng
gờn gợn xuôi tay
sáng trưng ban ngày
ban đêm chúi nhủi
ngoài hàng ba đen
cái lồng đèn đỏ
cái lon bới tìm
vòng xoáy trôn ốc
củ nâu bao tải
gân thiu lá bánh
bột gặm đầy tường
khẩu hiệu khẩu hiệu
ì xèo danh tánh
tanh bành té bựa
nghe đâu nếp tẻ
nằm trong ruồi bu
cái mác cái rìu
cứ chặt cứ chặt
tung tóe nước độc[**]
bá tánh banh tá
đất chết lâu rồi
thì thôi đành vậy

hoàng xuân sơn
bốn tháng tám 2016

[*]  [**] Cũng Đành - Tuổi Nước Độc,

tên truyện; nhan sách của Dương Nghiễm Mậu