Friday, August 5, 2016

2447. DƯƠNG NGHIỄM MẬU Truyện ngắn đầu tiên RƯƠU, CHƯA ĐỦ


RƯỢU, CHƯA ĐỦ
Truyện ngắn đầu tiên của
Dương Nghiễm Mậu 
( 1 9 5 9 )

Nguồn:Blog Trần Hoài Thư
Bấm vào tranh dưới đây để đọc *Rượu, chưa đủ”