Thursday, August 4, 2016

2445. DUYÊN Thở


Lá vàng – Photo by Duyênmi sáng quét lá, rơi.
nh lòng. thin. t.
chiếc lá kia
như mt kiếp người
thoát mùa đông dài, khai t.
m mt. nhìn đi. ngó mông lung...
mùa xuân và mt tr
vui. m hi.

sáng nay nhìn chiếc lá. 
thy c mùa xuân, ánh mt tri.
th vào*
tha đu đi. đp quá 
mùa hè. rt vi, qua
nng tươi vui. lòng, rc r
kìa mùa thu 
an lành, tràn mng đp
nng. vàng, hanh.
đôi mt ai. lp lánh.
cht có khi...
giông bão. gp gnh.
xô. đi trôi nổi.

th ra *
tri. đt bao la.
mùa đông qua
đang lng l, tr v.
chiếc lá kia. ri s...
mt ngày
chôn vùi
trong tuyết trng
mênh mông...

 duyên
7. 2016
* Ai có th th giùm ai, Đ Hng Ngc.


Tùng – Nguyệt Mai – Nguyễn Tường Giang – Duyên
Photo by PCH • Vienna, 13.1.2016