Tuesday, June 14, 2016

2370. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Nhánh hoa xanh


t r a n h
đinh trường chinh


NHÁNH HOA XANH
acrylic on canvas - đinh trường chinh
June 2016