Saturday, June 4, 2016

2354. TRẦN HOÀI THƯ Từ “Những Ruồi” đến “Ruồi” qua bản dịch của Phùng Thăng và Châu DiênTRẦN HOÀI THƯ
Từ “Những Ruồi” đến “Ruồi”
qua  bản dịch của Phùng Thăng và Châu Diên


Trong khi thực hiện tạp chí Thư Quán bản Thảo chủ đề Phùng Thăng (TQBT số 59) , tôi đã ra công sưu tập được hai bản dịch từ kịch phẩm “Les Mouches” của J.Paul Sartre.. Bản thứ nhất là Những Ruồi Phùng Thăng  dịch, Thanh Hiên xuất bản tại SG vào năm 1967. Bản thứ hai là Ruồi do Châu Diên dịch và nhà xuất bản Văn Học xuất bản vào năm 1989.

Riêng bản của Châu Diên là một best seller. In 20,000 tập sách bán hết. Tôi đã cố tìm mua nhưng không có. Các hiệu sách ở VN đều cho biết là bán hết. Như vậy, ai bảo dân mình không thích đọc sách dịch, mang tính triết học ?

Tôi nghe một ông bạn văn kết án bản dịch “Ruồi”  của Châu Diên là bản đạo văn, hay sửa chữ từ “Những Ruồi” của Phùng Thăng. 

Có thật vậy không?