Saturday, June 4, 2016

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI The Nine Dragons Drained Dry The East Sea In Turmoil - Tác giả: Ngô Thế VinhGIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚIThe Nine Dragons Drained Dry 
The East Sea In Turmoil
Tác giả: Ngô Thế Vinh

Sách được viết bằng Tiếng Anh
(Bản Tiếng Việt đã được xuất bản trước đây với tựa đề 
CỬU LONG CẠN DÒNG BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG)

Một cuốn sách rất giá trị. Nhà văn Ngô Thế Vinh 
tốn rất nhiều thì giờ, công sức để hoàn thành cuốn sách này. 
Các bạn có thể mua sách ở Amazon.com.