Monday, April 25, 2016

2277. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời Khu Sáu (12)


Cầu Bồng Sơn cũ - Ảnh: internet


22.

Với khẩu colt lận lưng quần
Với đôi giày bám đặc bùn Nho Lâm
Đêm qua bì bõm băng đồng
Hôm nay bù lại  căn phòng chị nuôi
Với xe lam một chỗ ngồi
Vòng vo mấy bận để đời chút hương

Để một ngày  thật dễ thương
Trước khi chọc ổ kiến càng Bồng Sơn


Trần Hoài Thư
April 25, 2016