Monday, April 25, 2016

2276. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Bạch tiễn tôi ở Ngã Ba Duồng


Gành Son, Duồng  Ảnh: Internet


tay chưa vy mà lòng nghe a l
ng
ười tin tôi mt sm mùa thu
cám
ơn em, hi người thiếu n
thôi, chia tay, xe lăn gi
a bi mù

trong phút đó sao người chng nói
dù m
t li cũng đ bui xa nhau
và trong mt người có gì bun bã
thoáng ng
ượng ngùng ri s quay mau

hình như gió lng qua màu áo
tóc ng
ười che my cõi tri su
xe lăn bánh tôi âm th
m khóc
có xa r
i lòng mi thy đau

người tin tôi mt sm mùa thu
vàng dáng lá nh
ư dáng người tha thướt
đ
ường thì xa vn dm mt mù
nh
ng oan nghit làm sao ng được

tôi phong sương nên không h biết
con đ
ường nào có lá me bay
con đ
ường nào chân người in du
nh
ng tình bun gia bui thu phai

người cũng hiu đi mt tên đãng t
có gì đâu ngoài
cuc sng bun tênh
nh
ng thu qua ri nhng mùa thu ti
m
t mình tôi ri vn mt mình

người cũng thy áo tôi không đ m
ch
ưa ba mươi mà tóc bc trng đi trai
ngày tháng c
lnh lùng mt bóng
tôi điêu linh nay đã m
y năm ri

có lúc tôi nh thm đi l nh
tôi mà cũng có ng
ười đưa tin ư
tôi mà cũng có ng
ười con gái dáng như thu
c
m tay khóc gia tình đi bi bc

bi thế nên cám ơn, người nhé
xe lăn đi là cách bi
t ngàn trùng
xe lăn r
i bi mù tri giông bão
tóc thu ng
ười bay gia hư không

Phạm Cao Hoàng
1970

Phạm Cao Hoàng (bên trái) - Thời dạy học ở Duồng (Bắc Bình Thuận)  
Ảnh Tô Duy Thạch 1970