Wednesday, April 20, 2016

2265. TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời khu 6 (10)


Morning sunrise over Quy Nhơn – Source: wikivoyage.org19.

Có gì ?

Có gì quán âm hn
Đ
my mươi năm phi thy lòng bâng khuâng ?
V
i em  gn mà không gn
V
i  bè  bn, mt chiếc mùng xài chung


20.

Đến thăm PVN Amarillo

Thì giang h nga đôi chân
Lên máy bay  đ
đến thăm bn vàng
Kêu taxi
phi trường
Mun dành cho bn mt ln ngc nhiên
Nh
ưng  đến nơi, nhà cài then
B
m chuông, chuông vng (mà)  bn hin bt tăm
Thôi thì, s
n bãi  xanh um
Ta xin đ
ược mt ch nm ngh trưa
Tình không không ca không nhà
Lòng nh
ư mây trng bay qua bin chiu (1)

Trần Hoài Thư
April 20, 2016
(1) Thơ Lê văn Trung