Friday, April 15, 2016

2250. THƠ VIẾT TỪ KHU SÁU QUI NHƠN (Trần Hoài Thư - Phạm Cao Hoàng - Lê Văn Trung)


T H Ơ  T H Ờ I  C H I Ế N  T R A N H

Khu Sáu Qui Nhơn năm 1972  (ảnh chụp từ trên cao)
Source: vietnamwar.govt.nz/photo/binh-dinh-province-hospital
Photo courtesy of Ken TreanorQUÁN SỚM
Trần Hoài Thư


Quán sm cô hàng nhăn nếp la
Tóc còn v
ương vít lòng chiếu chăn
N
ước sôi reo m gian nhà cht
B
ếp la hng. Gió tt. Mùa đông

Gi cc cà phê un khói gió
M
y thng râu tóc chm thanh xuân
Vách tr
ng, sát vào nhau đ lnh
Tr
i ngoài kia sương ph mênh mông

Năm gi. Thành ph còn im lng
Nh
ng chuyến xe đu run rẩy qua
Con đ
ường sương khói hai hàng nến
Nh
ng nhánh cây đen đng mái nhà

Năm gi. Hết phép ch xe ht
T bit cô t bit bn bè
T bit mt ngày trai phóng đãng 
Mai v trên y thiếu cà phê

Khu Sáu Qui Nhơn, 1969ĐI GIỮA CHIẾN TRANH
Phạm Cao Hoàng


quê cũ mười năm mây lp lp
m
ười năm mưa khóc bui sang mùa
d
ưới tri sương lnh rơi tan tác
rét mùa đông cũ rét lê thê

đường tôi đi có bom và đn
có h
n thù trên mi du chân
ai th
 vào hn tôi mi ln
nh
ng mùa xương máu ngp tang thương

đường tôi đi có mùa hoa rng
nh
ng cánh hoa màu tim tím xưa
có ph
i màu hoa trên áo la
bay bay chi
u gió lng em v

đường tôi đi có khói hoàng hôn
quy
n trong mưa bc st se bun
có ph
i me tôi bên bếp cũ
đ
t lò sưởi lnh cui mùa đông

ai thi vào hn tôi khúc nhc
ngàn năm réo g
i kiếp đi tôi
n
ơi đây có k tìm non nước
lang thang bên nh
ng m bia người

ai bn vào hn tôi trái n
đ
t tng mch máu nát tim tôi
v
 v chiu nay tôi sp v
chi
ến tranh chiến tranh bao gi thôi

Khu Sáu Qui Nhơn, 1969NGÀY XA
Lê Văn Trung


Em nào hiu gia cơn say
Ta chiêm bao thy mt ngày rt xa
Tình không không ca không nhà
Lòng như mây trng bay qua bin chiu
S tan vào cõi tch liêu
Mt đi cát bi cun triu bão giông
Ta là bóng ca hư không
Tình em là no vô cùng khói sương
Em nào hiu gia tai ương
Ta như mây gió trên đường chim bay
Bù em mt cc su đy
Ung cho ta thy mt ngày đã xa

Khu Sáu Qui Nhơn, 1969