Thursday, April 14, 2016

2249. TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời Khu Sáu (8)


Bãi biển Qui Nhơn - Ảnh: internet15.

Với Đặng Hòa - Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Liệt tay phi, chy honda
Lái xe díp đ
p hết ga. yên hùng!
Không b
ng cp dy triết văn (1)
Không đánh gi
c mà áo qun rn ri
G
p ai cũng bo thương binh
Là trung úy bi
t đng quân mt thi
M
t tay hào sảng nht đi
Đám Khu Sáu là  khách mời thường xuyên
Ch
ơi vi bn, chơi hết mình
V
i văn ngh li hết tình chu chơi
Nào Nhìn M
t, không nhìn môi (2)
Nào quán nh
c vi Qut Mo (vs) Thng Bm! (3)
Đ
 t chết đến b thương
B
i vì thân ch toàn phường tam không (4)
Bình Đị
nh là đt Tây Sơn
Qui Nh
ơn không có ai như Đng Hòa!
________________________________________
(1) Sau này, qua Phạm văn Nhàn, vì PVN  biết rt nhiu v Đng Hòa (hai người đu là dân Phan Thiết và bn thi đi hc), được biết ĐH b st tê lit lúc nh nên c bàn tay phi b lit, nên không đi lính ngày nào và anh không có bằng cp đi hc, nhưng là mt người rt uyên bác v kiến thc. Không phi d gì mà làm mt chc giáo sư trường La San, mà là giáo sư dy Triết  đ hc trò xem anh là thn tượng! Chính ĐH tng nói vi PVN: “Mày mun có bằng gì cũng được. Mun là có ngay!”
(2) tạp chí văn hc ngh thut Nhìn Mặt do Đng Hòa và Trn Hoài Thư ch trương. Ch sng đến 5 s.
(3) ĐH từng tuyên b: “ Saigon có Thng Bm ti sao Qui Nhơn li không có Qut Mo!”
(4) Theo ý thơ Lê văn Trung: Tình không, không cửa không nhà, đi li: Tin không, không ca, không nhà...


16.

Qui Nhơn ngày y đy bar
Đêm đêm đ
ường ph gái hoa mc mi
V
y mà có k chu chơi
M
Qut Mo qut mt nơi xp  xình
Qu
t bng cô két rt xinh
Qu
t bng nhng bui din trình thi ca
ca nhạc có ngâm thơ
Có h
n dân tc gia thi mt vong
Cám
ơn bn, Đng Hòa thân
B
n mang li mt tm lòng Vit Nam


17.

Mái nhà ấy  chưa mt năm
Sao đành đóng c
a cài then bn hin?
Tôi v
m li ca tin
B
ước vào quán, dãy ghế bàn trơ vơ
B
n gi như b xương khô
Má thì hóp,  m
t cơ h vô sinh
B
n nm nhìn tôi nín thinh
Tôi gi
n quá, thành điên khùng tát tai
T
i sao cu  chn đường này
T
i sao cu chn cocain đ  ghin?
Trong chi
ến tranh ai không bun
Nghe l
i tôi,  hãy b dùng Cocaine
Ít lâu sau bạn lìa đời
Tôi l
i mt thêm mt người tài hoa
Nguy
n th Thùy M - nhà thơ (5)
Bút danh ng
ười bn là Đng Hòa khó quên

Trần Hoài Thư
April 14, 2016

__________________________________
(5) Một bài thơ tiêu biu ca Nguyn th Thùy Mỵ đăng trên tp chí Văn trước 1975,  và được chon đ đăng trong Thơ Min Nam Thi Chiến (tập I) do Thư n Quán xut bn năm 2009.


Nguyễn Thị Thùy Mỵ 
thơ cho y uyên


trong ý tưởng lạ về chàng
trong tim tôi có
một giọt máu tình cờ
chảy hoài trên thánh giá
giọt máu hình như đen
ứa qua chiều say khướt

phải rồi có máu đen
phải rồi có máu đen
có chim sẻ hót lúc bình minh
có quạ đen đậu trên nóc nhà
có tình nhân hộc máu mồm
có quốc kỳ việt nam phủ trên quan tài
phải rồi có y uyên
phải rồi có y uyên

chiều ngừng thổi bong bóng
địa cầu quanh chúng ta
trong vú tôi căng sữa
có dấu tay chàng
có một trẻ thơ. 

1969