Monday, April 11, 2016

2238. THE GREAT GAMBLE ON THE MEKONG (EUREKA FILMS giới thiệu)THE GREAT GAMBLE 
ON THE MEKONG

EUREKA FILMS giới thiệu:

Phim dài 27 phút, nói về tác hại của 11 con đập 
trên sông Mekong đối với đời sống 65 triệu người 
ở các nước Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam.

Đạo diễn: Tom Fawth

Bấm vào ảnh dưới đây để xem:


Source: tomfawthropmedia.com