Monday, April 11, 2016

2239. TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời Khu Sáu (5)


Khu Sáu Qui Nhơn năm 1972  (ảnh chụp từ trên cao)
Source: vietnamwar.govt.nz/photo/binh-dinh-province-hospital
Photo courtesy of Ken Treanor


10.

Vi Lê Văn Trung

Em nào hiu gia cơn say
Ta chiêm bao th
y mt ngày rt xa (1)
Khi cn  khc đá  li thơ
Câu th
ơ  Khu Sáu  cũng là thiên thu

(1)       thơ Lê văn Trung viết trên vách  tường ca căn phòng Khu Sáu.
Sau này bài thơ được đăng trên Bách Khoa dưới nhan đ "Ngày Xa".


11.

Vi Phm Cao Hoàng

Bn tôi tr tui tài  danh
Làm sao quên đ
ược bài hành phương đông (*)
Ng
ười ta hô hào chiến chinh
Còn b
n, đi gia chiến tranh (*)  đ bun!
Câu th
ơ năm cũ  vn còn
Trái tim
Khu Sáu vn đ hng trong tôi

Trần Hoài Thư
April 11, 2016
(*) ta hai bài thơ rt quen thuc trước 1975 ca PCH