Thursday, April 7, 2016

2230. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Treo


T  R  E  O
Thơ Đinh Trường Chinh


Sơn dầu Đinh Trường Chinh


trắng. khung cửa. nhành cây.
giọt nước treo.
những giọt nước chực rơi. mà vẫn còn đó.

bức tường treo. một bức tranh màu ám cũ.
dưới bức tranh những âm thanh vẫn rơi quanh
mỗi đêm
mọi thứ đều bình lặng . như giấc mơ.

giấc mơ một ngày nào mịn tan sau giấc ngủ .
giấc ngủ một ngày chợt tan trong giấc mơ.
thức dậy. mở cửa.
thấy chiếc lá thời gian rơi.
và khuôn mặt ai
trong suốt.

trong suốt. như màu của tiếng chuông.
đưa người bước về thành phố cũ.
thành phố rất xưa.
núi, đồi. con đường đất đỏ. cả những hàng cao su.
hố bom. căn chòi trên đồi. tay với đụng mây.
bây giờ tay cũng với đụng mây
những đám mây
có màu vàng đất của nhang
tàn khói.

tôi cắm tôi lên mặt đất này
bằng bóng mình
rủ xuống
như một cây nhang
vừa rục hết chiều tàn.

Đinh Trường Chinh 

7 tháng 4.2016