Monday, March 21, 2016

2192. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH tưởng niệm 10 năm ngày mất Thanh Tâm Tuyền (22.3.2006 - 22.3.2016)


t r a n h
đinh trường chinh 
tưởng niệm 10 năm ngày mất Thanh Tâm Tuyền
(22.3.2006 - 22.3.2016)


"Ta nhớ sau lưng núi thanh thản
Biếc mây như lệ của đêm điên
Ta nhớ rằng ta không nhớ nữa
Như cây trơ trụi mùa hưu miên "
(thơ Thanh Tâm Tuyền)

tranh acrylic . đinh trường chinh