Thursday, March 17, 2016

2185. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Đọc âm bản núi đinh trường chinh nhớ sơn cường


Ảnh PCH – Fox Valley, 15.12.2015núi.  dựng lên dựng lên
những cánh sườn
triền dốc ứng trực
một lần chân em cho tôi ghé
không có gì xuyên thủng được bầu trời nguy nga
huy hoàng áo nghĩa
niềm tấy sưng của sắc màu
vẽ thầm tiếng nhạc
bầy xương cá thuỷ táng trên không
xác chim in hằn vết suối
linh thạch hóa hình
rì rào âm bản
núi
lạnh ngời thiên san

cước trình là đi.  không cần đứng
ai thấy núi ngã quỵ
bao giờ
lưng cây vẫn thẳng
ngay.                     chiều
màu gió

hoàng xuân sơn
mười sáu tháng ba/2016