Thursday, March 17, 2016

2186. NGUYỄN ÂU HỒNG Truyện thật ngắn ĐỨA CHÁU HIẾU THẢO, THÔNG MINH


Ảnh PCH - 2015Thằng cháu đi đâu mua về hai con cá tràu. Nó hí hửng vào khoe và hỏi ông nội thích ăn món gì. Nội nó nói:
- Cá nhỏ bằng cán rựa thì ghim nướng, cá trọng trọng bằng bắp tay thì um với chuối già, cá lớn hơn bắp tay thì nấu cháo.
- Dạ, cặp cá này lớn bằng bắp chân lận.
-  Vậy thì nấu cháo. Làm một con thôi. Coi con nào còn mạnh để lại rọng vô chác.
- Hai con yếu hết không có con nào mạnh thì sao hả nội?
- Thì làm luôn cả hai. Cá nấu cháo nhớ đánh vảy cho kỹ.
- Còn nếu cả hai con đều mạnh hết thì sao hả nội?
- Thì rọng hết cả hai.
- Rọng hết cả hai, làm sao chiều nay nội có cháo cá tràu?
- Vậy chớ nó mạnh quá, ăn vô bụng nó búng nó quẫy, nội già yếu chịu sao thấu!

Nghe vậy, đứa cháu yên tâm xổ cá vô chác, ra mương gánh nước đổ đầy sắp mặt, lấy tấm mê tre đậy lại rồi lấy mấy khúc cây đè lên. Ông nội nó ra coi, gật đầu ra vẻ hài lòng. 

Sau đó, nhân nhà có giỗ, con cháu về đông đủ, ông đem chuyện hai con cá ra kể. Một người ở vai chú nói, đúng là thằng bờm. Một người ở vai cô nói, đúng là thằng khờ. Một người ở vai bác nói, đúng là thằng ngốc. Ông nội bênh cháu, nói:
- Tụi bây toàn nói ba xàm gì đâu không, chớ thằng Thái nó thông minh từ nhỏ. Tao nhớ hồi nó mới bảy-tám tuổi, tao nhậu với mấy người bạn, đang ngon trớn thì hết mồi hết rượu, tao đưa cho nó hai tờ mười ngàn biểu ra quán ngoài Lộ Đá mua mười ngàn rượu, mười ngàn vịt nướng. Thằng Thái đi ra khỏi cổng còn quay lại hỏi, thưa nội tờ bạc nào mua rượu, tờ bạc nào mua vịt nướng. Tui bây thấy không, mới bảy-tám tuổi mà nó đã chi ly, cặn kẽ vậy đó. Thằng Thái là đứa cháu vừa hiếu thảo vừa thông minh. Phải chi tụi bây, đứa nào cũng hiếu thảo và thông minh như thằng Thái thì nhà mình đã phất lên từ lâu chớ đâu có tầm tầm bậc trung mãi như vầy.

Nguyễn Âu Hồng
November  2014