Sunday, February 28, 2016

2141. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH "Em đến bên đời , hoa vàng một đóa "


t r a n h
đinh trường chinh 

“EM ĐẾN BÊN ĐỜI HOA VÀNG MỘT ĐÓA”
sơn dầu đinh trường chinh