Sunday, February 28, 2016

2142. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Lửa xanh


Kawah Ijen Blue fire by Beloonvà rồi giấc quá nương tay
đêm lên gối tự trám đầy thu dung
đường đi tuyên hóa mịt mùng
làm sao tôi nhận ra em đồng hành
giữa chúng mình.  khoảng trời xanh
có khi xanh lả  qua thành lũy tiêm
những đóa hoa nở rộ.  mềm
tôi xin quỳ tặng dâng em bóng lầu
cuộc lửa chiều xanh bể dâu
rồi xanh hết cả tình đầu mơi xưa


hoàng xuân sơn
25/1/2015