Monday, January 4, 2016

2034. Thơ BÙI GIÁNG Tháng giêng / Gió / Phi hồng / Chịu chừa cuộc chơi


BÙI GIÁNG


Chân dung Bùi Giáng
dinhcuong  (1987) - Coll. Mr. Trương Vũ


THÁNG GIÊNG


Tháng giêng trầm thống hai hàng
Gọi xuân địa hạt về quan san chờ
Tháng giêng nức nở hai bờ
Cỏ non khe mọc lập lờ tái sinh
Trùng khơi nghi vấn hành trình
Trùng lai phôi dựng phục sinh hôn hoàngGIÓ


Gió bay từ độ trăng rằm
Trăng rằm dưới nguyệt gió nằm trong hoa
Gió đi sấm động sơn hà
Hàng hàng theo gió biển và núi nonPHI HỒNG


Phi hồng trường phát phi kiên
Ôi mùa tích lục phi tuyền vĩnh ngân
Thần công nhứt nhựt chi thành
Hoàn sai vạn tuế nguyệt thành thiên thuCHỊU CHỪA CUỘC CHƠI


Cuộc chơi thống thiết chịu chừa
Hài Nhi Tinh Thể xô ùa Đá Hoa
Đi về trong cõi người ta
Người là người ngợm ta là ta ngu
Đi về bất tuyệt sa mù
Đầm hai lá cỏ ngục tù lưỡng nghi
Chép tờ kim hải thạch bi
Rồng bay vũ trụ gấu quỳ kiền khônBùi Giáng