Sunday, January 3, 2016

2033. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài Nhìn Lên Kệ Sách 5


Ảnh PCH - Burke  (VA), September 2013gửi Bửu Chỉ


Nhìn lên khuôn mặt nông dân .
dáng ông vạm vỡ lâu đài cao sang
dù che nắng gió cho nàng [1]
đi qua bãi cát đẹp càng biết bao.
mùa xuân với trận mưa rào
cho tôi xin. một tiếng gào. Picasso. [2]


Đinh Cường
January 3, 2016

[1]  Hình Picasso che dù cho Françoise Gilot
[2] Tiếng gào : Guernica , tranh Picasso vẽ 1937


Guernica by Picasso
Oil on canvas – 1937


Hình Picasso che dù cho Françoise Gilot